Site menu:

Moje knjige

Moja prvenca sta knjigi "Vzgajati z ljubeznijo", v kateri je zbranih 35 odgovorov na vprašanja o vzgoji, ki so se mi v moji več kot petintridesetletni praksi pokazala kot najbolj aktualna ter Jaz in ti; medosebni odnosi v sodobnem času, ki obravnava vprašanja odnosov, ustvarjalnosti, ljubezni, uresničevanja vsakodnevnih nalog in osebnostne rasti v sedanjem času. Knjiga Brez pravljice ni otroštva je zamišljena kot učbenik za pedagoge v vrtcih in na razredni stopnji osnovnih šol. Knjiga "Otroci, mladostniki, starši" pa je logično nadaljevanje uspešnice »Vzgajati z ljubeznijo« z večjim poudarkom na dozorevajočih mladostnikih in vlogi staršev.

Zloženko z naročilnico najdete tu ali pa naročite knjige kar telefonsko (041 746 339) ali preko elektronske pošte (zdenka_zalokar@siol.net).

Ostali dve knjigi izpod mojega peresa (Vzgoja za smisel življenja in Vzgoja je ... ni znanost) sta bili izdani pri založbi EDUCY, ter skozi teoretične osnove logoterapevtskega pristopa k vzgoji mladih poljudno in slikovito prikazujeta doktrine vzgojnega dela. Po dogovoru ju je mogoče dobiti v PDF obliki.

Kahlil Gibran