Site menu:

red. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak, univ. dipl. psih., mag. soc. psihiatrije, spec. logoterapije

Rojena sem 15.07.1954 v Brežicah. Po končani gimnaziji, sem se vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani - smer psihologija, kjer sem 1979 diplomirala, se zaposlila in poročila.

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem končala podiplomski študij iz "Predzakonskega in zakonskega svetovanja" in bila zaposlena na Centru za socialno delo za problematiko družine. V tem času sem tudi spoznavala modificirano biblioterapijo, ki se uporablja v socialno - andragoškem modelu zdravljenja alkoholizma. 

Naslednje leto sem na Medicinski fakulteti v Zagrebu vpisala podiplomski študij - smer Socialna psihiatrija, in leta 1988 dobila naziv magistra medicinskih znanosti.

V  letu 1989 sem v Münchnu na Süddeutsches Institut für Logotherapie pri dr. Elisabeth Lukasovi vpisala triletni specialistični študij iz Logoterapije- terapije za smislom življenja.  Logoterapija je postala moje glavno teoretično izhodišče za vsakodnevno praktično delo.

Moja strokovna pot se je nadaljevala z doktoratom iz psiholoških znanosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani in doseganjem naziva rednega profesorja s področja psihologije.

V tem času sem rodila dva otroka in bila najprej zaposlena na Centru za socialno delo v Sevnici, nato pa v Zdravstvenem domu v Krškem, v otroškem dispanzerju in v Vrtcu Krško. Predavala sem na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu, Fakulteti za poslovne in upravne vede v Novem mestu, na Teološki fakulteti v Ljubljani, FUDŠ v Novi Gorici in SFU v Ljubljani.

Za sabo imam štirideset let praktičnega dela zlasti s področja psihologije osebnosti, medosebnih odnosov, pomena komunikacije in to v izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu. Moje delo zajema več kot 300 strokovnih člankov, šest samostojnih knjig in več priročnikov. Od leta 1986 vodim doživljajske tabore za mladino in otroke. Skrbim za vzgojni in doživljajski vidik delovanja taborov ter logoterapevtska spoznanja prenašam v prakso s ciljem preventivnega in terapevtskega delovanja za smiselno orientacijo življenjskega sloga ljudi.