Site menu:

red. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak, univ. dipl. psih., spec. logoterapije

Rojena sem 15.07.1954 v Brežicah. Po končani gimnaziji, sem se vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani - smer psihologija, kjer sem 1979 diplomirala, se zaposlila in poročila.

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem končala podiplomski študij iz "Predzakonskega in zakonskega svetovanja" in bila zaposlena na Centru za socialno delo za problematiko družine. V tem času sem tudi spoznavala modificirano biblioterapijo, ki se uporablja v socialno - andragoškem modelu zdravljenja alkoholizma. 

Naslednje leto sem na Medicinski fakulteti v Zagrebu vpisala podiplomski študij - smer Socialna psihiatrija, in leta 1988 dobila naziv magistra medicinskih znanosti.

V  letu 1989 sem v Münchnu na Süddeutsches Institut für Logotherapie pri dr. Elisabeth Lukasovi vpisala triletni specialistični študij iz Logoterapije- terapije za smislom življenja.  Logoterapija je postala moje glavno teoretično izhodišče za vsakodnevno praktično delo.

Moja strokovna pot se je nadaljevala z doktoratom iz psiholoških znanosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani in doseganjem naziva rednega profesorja s področja psihologije.

V tem času sem rodila dva otroka in bila najprej zaposlena na Centru za socialno delo v Sevnici, nato pa v Zdravstvenem domu v Krškem, v otroškem dispanzerju in v Vrtcu Krško. Predavala sem na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu, Fakulteti za upravljanje in poslovanje v Novem mestu, na Teološki fakulteti v Ljubljani, FUDŠ v Novi Gorici in SFU v Ljubljani.

Za sabo imam štirideset let praktičnega dela zlasti s področja psihologije osebnosti, medosebnih odnosov, pomena komunikacije in to v izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu. Moje delo zajema več kot 300 strokovnih člankov, šest samostojnih knjig in več priročnikov. Od leta 1986 vodim doživljajske tabore v okviru Društva ljubiteljev narave Krško. Skrbim za vzgojni in doživljajski vidik delovanja društva ter sem njegova sedanja predsednica. Logoterapevtska spoznanja prenašam v prakso s ciljem preventivnega in terapevtskega delovanja za smiselno orientacijo življenjskega sloga ljudi.