Site menu:

Izobraževalni programi

Nudimo vam široko paleto seminarjev in predavanj s področij vzgoje ter psihoterapije, vse v izvedbi prof. dr. Zdenke Zalokar Divjak.

Posebna ponudba: Za ogled preko spletne platforme YouTube so pripravljena pogosteje iskana predavanja (na naslednjih straneh označena z modro barvo), lahko pa se dogovorimo tudi za izdelavo video predavanj po vaši želji. Za detaljno specifikacijo posameznih tem in vaših potreb ter rezervacijo terminov pokličite na telefon 041 746 339.

Za več informacij o temah predavanj kliknite na naslov, ki vas zanima!

Strokovna predavanja in seminarji za zaposlene na vseh stopnjah izobraževanja

 • Predavanja in seminarji za uspešno poklicno delo
 • Predavanja in seminarji za osebnostno rast

Tematske konference za učiteljske zbore

 • Predšolska vzgoja
 • Razredni pouk in programi za učitelje v podaljšanem bivanju
 • Programi za izpopolnjevanje učiteljev otrok s posebnimi potrebami
 • Programi za preprečevanje in razreševanje vzgojne problematike>
  (zasvojenosti, nasilja, suicidalnosti, vedenjske problematike)
 • Programi za poklicno osebnostno rast strokovnih delavcev

Predavanja in delavnice za starše in učence ter dijake

 • Predavanja za starše učencev v osnovnih in srednjih šolah
 • Predavanja za starše otrok v vrtcih
 • Predavanja in delavnice za učence višjih razredov OŠ ter srednjih šol
 • Šola za starše

Izobraževanje za zaposlene v zdravstvu

 • Predavanja in seminarji za uspešno poklicno delo
 • Predavanja in seminarji za osebnostno rast
 • Predavanja in seminarji z vzgojno tematiko

Izobraževanja za delovne organizacije

 • Predavanja in seminarji za uspešno poklicno delo
 • Predavanja in seminarji za osebnostno rast
 • Predavanja in seminarji z življenjsko tematiko

Skupine za osebnostno rast

 • Cilj osebnostne rasti članov je oblikovati in živeti smiselno življenje v ravnotežju med telesnimi aktivnostmi in mentalnim delom ter s tem sorazmernim poglabljanjem v strokovno delo.
  Ljudje, ki delajo z ljudmi prihajajo v človeške stiske, ker so stalno čustveno okupirani.
  Gre za reševanje vprašanja, kje naj človek odlaga svoje poklicne stiske
  in kje naj se osebno polni.