Site menu:

Od leta 1986 vodim doživljajske tabore v okviru Društva ljubiteljev narave Krško. Skrbim za vzgojni in doživljajski vidik delovanja društva ter sem njegova sedanja predsednica.  
V sodelovanju z društvom se ukvarjamo s:

Namen in cilji taborov za otroke so, da:

  • navajamo otroke k aktivnemu delovanju v naravi zaradi spoznavanja in varovanja naravnih lepot, naravnih in kulturnih znamenitosti ter telesno-vzgojne dejavnosti.
  • vzgajamo v skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, pogumu, srčni kulturi in spoštovanju do dela s tem, da:
    • krepimo njihov značaj ter druge pozitivne osebnostne lastnosti
    • gojimo in razvijamo slovensko naravovarstveno izročilo, dobre planinske običaje in navade
    • skrbimo za varstvo narave in zdravo človekovo okolje,
    • opravljamo še druge dejavnosti v zvezi z zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega časa v naravi.

Številne dejavnosti dajejo vsakemu udeležencu možnost,
da preživi prijetne in aktivne počitnice med svojimi vrstniki, hkrati pa se na nekem področju izkaže in potrdi, pokažejo pa se tudi njegove sposobnosti, interesi, nadarjenost, itd.