Site menu:


Literatura za delo na taborih


Pomen gozdne pedagogike
pri oblikovanju odnosa otrok do gozda

Diplomsko delo: Luka Divjak Zalokar,
univ. dipl. inž. gozdarstva

UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE

Ljubljana, 2008

Gozd eksperimentov:
Priročnik za učenje in igro v gozdu

Zbirka Gozd eksperimentov
Založnik: Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica
Odgovorna urednika: dr. Urša Vilhar, Boris Rantaša
Tehnični urednik: dr. Peter Železnik
Recenzija: prof. ddr. Barica Marentič Požarnik, Boštjan Hren
Lektoriranje: Henrik Ciglič
Ilustracije: Samo Jenčič
Oblikovanje: Matjaž Komel
Izdaja: elektronska izdaja, 2016
Spletna stran: www.gozd-eksperimentov.si

Velika knjiga o škratih:
vsa resnica o izvoru, življenju in delovanju
ljudstva pritlikavcev

Avtor: Wil Huygen
Ilustracije: Rien Poortvliet
Prevod: Marta Koren
Založnik: Tehniška založba Slovenije
Izdaja: 1998

Knjiga je na voljo samo še v knjižnicah!

Brez pravljice ni otroštva

red. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak,
univ. dipl. psih., specialist logoterapije

Založnik: Gora, Zdenka Zalokar Divjak s.p.
Lektoriranje: Nevenka Emri
Ilustracije: Dorotej Bajc - Grlovič
Oblikovanje in računal. obdelava: Janez Divjak Zalokar
Število strani: 120, 32 risb, format B4
Vezava: mehka, plastificirana
Cena: 15 EUR + poštnina
Izdaja: 2002

Skrivno življenje dreves

Avtor: Peter Wohlleben

Založnik: Založba Narava d.o.o.
Prevod: Petra Piber
Izdaja: Kranj, 2016

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari:
drevesa se sporazumevajo med seboj.
Ljubeče skrbijo za svoj naraščaj
in negujejo stare, betežne sosede.
Drevesa imajo občutke, čustva in spomin.
Zveni neverjetno? Vseeno je res!
To je ljubezensko pismo gozdu.

Skrivne mreže narave

Avtor: Peter Wohlleben

Založnik: Založba Narava d.o.o.
Prevod: Petra Piber
Izdaja: Kranj, 2018

Kako drevesa naredijo oblake in deževniki krotijo divje svinje
Z avtorjem uspešnic o naravi Petrom Wohllebnom se potopimo
v osupljivi svet, poln čudovitih prepletov med rastlinami
in živalmi: kako vplivajo drug na drugega?
In kaj se zgodi, ko v tem natančno uravnoteženem svetu
kolesje preskoči zobec?
Slavni gozdar nas z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji
in lastnimi dolgoletnimi opažanji spet pripravi do tega,
da strmimo brez besed.

V naravo - priročnik z nasveti za gibanje,
bivanje in prehranjevanje v naravi

Založnik: Zveza tabornikov Slovenije
Urednik:Tadej Pugelj
Besedilo: razni avtorji
Lektoriranje: Miha Bejek
Ilustracije: Jaka Bevk – Šeki
Oblikovanje: Igor Bizjak
Izdaja: Junij, 2012

Natura 2000 v Sloveniji
Ljudje z naravo - narava za ljudi

Založnik: Zavod RS za varstvo narave
Besedilo: mag. Mateja Nose Marolt
Strokovni pregled: mag. Martina Kačičnik Jančar,
mag. Breda Ogorelec, mag. Robert Turk, mag. Karin Gabrovšek
Lektoriranje: Henrik Ciglič
Ilustracije: Samo Jenčič
Oblikovanje in tisk: Birografika Bori d.o.o.
Izdaja: Maj, 2015

Priročnik o vrstah Natura 2000,
ki so povezane z gozdom

Aleksander Golob
Mitja Skudnik

Založnik: Gozdarski inštitut Slovenije
Odgovorni urednik: mag. Aleksander Golob
Recenzija: doc. dr. Peter Skoberne, doc. dr. Davorin Tome,
Dragan Matijašič
Izdaja: elektronska izdaja, 2007

Izleti z javnimi prevozi in kolesom

Besedilo: razni avtorji
Založnik: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Odgovorni urednik: Tanja Šumrada
Lektoriranje: Jurij Hanžel
Recenzija: Luka Božič, Barbara Vidmar
Oblikovanje: Iztok Kham / Studio Kham
Izdaja: 2010