Site menu:

Tabori za vrtce


Že vrsto let organiziramo skupaj z vrtci tro-, štiri- ali pet-dnevne tabore za otroke najstarejših skupin
(6-letnike pred vstopom v osnovno šolo), kjer s pomočjo intenzivnega doživljanja narave vzpodbujamo otrokovo ustvarjalnost,  socializacijo med vrstniki in samostojnost v okolju brez staršev.
Na teh taborih za otroke še vedno skrbijo njihove vzgojiteljice, medtem ko  mi poskrbimo za  čim bolj raznovrsten program  usmerjen v  spoznavanje narave, premagovanje  manjših naporov, strpnosti, skrbi za samega sebe, ustvarjalnosti z naravnimi materiali, petjem in igro..

Kraj taborjenja:
Hotel Rute - depandansa Tina v Kranjski Gori

Stroški programa:
(za najmanj 30 otrok; izvajanje programa, spanje, 5 obrokov):
35 € po otroku na dan.

Stroški prevoza: se določijo glede na število prijavljenih in oddaljenost.

Zgoščenka (neobvezno): 10 €

Termin:
po dogovoru z vrtcom

Mi krijemo dnevnice, stroške bivanja in prehrane vzgojiteljev.