Site menu:

Skupina za izobraževanje in osebnostno rast

Namen skupine: Cilj osebnostne rasti članov je oblikovati in živeti smiselno življenje v ravnotežju med telesnimi aktivnostmi in mentalnim delom ter s tem sorazmernim poglabljanjem v strokovno delo. Ljudje, ki delajo z ljudmi prihajajo v človeške stiske, ker so stalno čustveno okupirani. Gre za reševanje vprašanja, kje naj človek odlaga svoje poklicne stiske in kje naj se osebno polni.

Program dela skupine:

  • Telesna, duševna in duhovna dimenzija osebnosti
  • Posameznikova osebnost kot dejavnik obvladovanja okolja
  • Opredelitev smisla življenja
  • Ljubezen – duhovna odločitev posameznika
  • Medosebni odnos je potrebno negovati
  • Smisel družine v sodobnem času
  • Za koga je smiselno trpeti, se žrtvovati?
  • Motivacija – naši motivi in potrebe so odgovori
    na naša ravnanja
Metoda: logoterapija in biblioterapija


Izvedba:

Srečanja je mogoče izvesti le v matičnih ustanovah po dogovoru.

Trajanje:
Enkrat mesečno po 2 ped. uri
(1 ped. ura = 45 minut

Ciklus zajema 10 srečanj

Cena:
150 EUR na ped. uro
+ potni stroški vodje skupine

Kotizacija za 5 srečanj vnaprej

Število udeležencev:
Največ 20