Site menu:

Predavanja in seminarji za zaposlene v izobraževanju

Predavanja in seminarji
za uspešno poklicno delo:

 • Osmišljanje dela in odnosov v skupini
 • Izražanje in obvladovanje čustev
 • Kako najti smisel v raznih življenjskih situacijah
 • Doživljajske vrednote kot preventiva proti hitrosti vsakdana
 • Psihična in duhovna stabilnost kot pogoj za odpornost proti boleznim
 • Najpogostejše napake na področju negovanja  medosebnih odnosov
 • Preprečevanje stresa in izgorevanja s smiselnimi  življenjskimi vsebinami

Predavanja in seminarji za osebnostno rast:

 • Kaj lahko storim za svoje duševno in duhovno zdravje
 • Poti spoznavanja samega sebe in oblikovanje lastne osebnosti
 • Odgovornost posameznika kot najvišja oblika svobode
 • Samospoštovanje, zasluga in krivda
 • Razvijanje svojih potencialov in skrb za osebnostno rast
 • Za duševno zdravje so potrebne duhovne moči
 • Ustvarjalnost na področju medosebnih odnosov

Predavanja in seminarji z življenjsko tematiko:


Izvedba:

Po dogovoru (eno temo ali kombinacijo tem) v vašem kraju ali na naših lokacijah v hotelu v Kranjski Gori, Poreču,...

Trajanje:
Predavanja: 1-2 ped. uri
Seminarji: 4-16 ped. ur
(največ 8 na dan)
(1 ped. ura = 45 minut)

Cena:
150 EUR na ped. uro +
potni stroški predavatelja

Če je seminar organiziran na naših lokacijah v hotelih v Kranjski Gori ali kje drugje, se obračunajo še bivanje, hrana ter organizacija dodatnih aktivnosti v višini 40 EUR /udeleženca/dan.

Število udeležencev:
Predavanja: ni omejitve
Seminarji: največ 35, najmanj 20