Site menu:

Tematske konference za učiteljske zbore

Pravljica kot metoda za vzpodbujanje otrokovega socialnega, čustvenega in intelektualnega razvoja:

 • Brez pravljice ni otroštva
 • Preko pravljice otrok dojema vrednote za življenje
 • Pravljica in sodobni čas
 • Vzgojitelj mora imeti do pravljice spoštljiv odnos

Otrok za zdrav razvoj potrebuje ljubezen in vzgojo:

 • Brez ljubezni ni vzgoje
 • Vzgoja za smisel življenja
 • Vzgoja volje, vztrajnosti
 • Meje med ljubeznijo in vzgojo

Vzgoja otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami:

 • Nujnost sprejetosti drugačnega otroka
 • Celostna obravnava razvojno motenih otrok
 • Kako osmisliti življenje v družini
  z razvojno motenim otrokom
 • Ali je vzgoja otrok s posebnimi potrebami drugačna
 • Delo s starši

Kako se boriti proti patologiji sodobnega časa
(bolezni odvisnosti, agresivnost, samomori):

 • Bivanjska praznina
 • Sodobna generacija in etična vprašanja
 • Oblike pomoči proti boleznim odvisnosti, samomora, agresivnosti

Ustvarjanje dobrih medosebnih odnosov
(delovnih, družinskih in partnerskih):

 • Posameznikova ustvarjalnost na področju medosebnih odnosov
 • Najpogostejše napake na področju negovanja medosebnih odnosov
 • Izražanje in obvladovanje čustev
 • Partnerski odnosi

Skrb za osebnostno rast vzgojiteljev in učiteljev:

 • Osebnost z vidika logoterapije
 • Kaj je uspešna komunikacija
 • Kako se upreti stresu in izgorevanju


Izvedba:

Po dogovoru (eno temo ali kombinacijo tem) v vašem kraju ali na naših lokacijah v hotelu v Kranjski Gori, Poreču,...

Trajanje:
4-16 ped. ur (največ 8 na dan)
(1 ped. ura = 45 minut)

Cena:
150 EUR na ped. uro
+ potni stroški predavatelja 

Če je seminar organiziran na naših lokacijah v hotelih v Kranjski Gori ali kje drugje, se obračunajo še bivanje, hrana ter organizacija dodatnih aktivnosti.

Število udeležencev:
Največ 40 udeležencev