Site menu:

Predavanja in seminarji za delovne organizacije

Predavanja in seminarji za uspešno poklicno delo:

 • Osmišljanje dela in odnosov v skupini
 • Izražanje in obvladovanje čustev
 • Kako najti smisel v raznih življenjskih situacijah
 • Doživljajske vrednote kot preventiva
  proti hitrosti vsakdana
 • Psihična in duhovna stabilnost kot pogoj
  za odpornost proti boleznim
 • Najpogostejše napake na področju
  negovanja medosebnih odnosov
 • Preprečevanje stresa in izgorevanja
  s smiselnimi življenjskimi vsebinami

Predavanja in seminarji za osebnostno rast:

 • Poti spoznavanja samega sebe in oblikovanje lastne osebnosti
 • Odgovornost posameznika kot najvišja oblika svobode
 • Samospoštovanje, zasluga in krivda
 • Razvijanje svojih potencialov in skrb za osebnostno rast
 • Za duševno zdravje so potrebne duhovne moči
 • Ustvarjalnost na področju medosebnih odnosov

Predavanja in seminarji z življenjsko tematiko:

 • Kaj lahko storim za svoje duševno in duhovno zdravje
 • Dobra komunikacija in reševanje konfliktnih situacij
 • Lastna skrb za negovanje dobrih medosebnih odnosov
 • Soočenje z boleznijo in uporaba svoje kljubovalne moči duha
 • Vloga družine pri bolniku
 • Pomen vrednot v sodobnem času
 • Ustvarjanje in negovanje dobrih partnerskih odnosov


Izvedba:

Predavanja in seminarje (eno temo ali kombinacijo tem) je mogoče izvesti le v vaši delovni organizaciji po dogovoru.

Trajanje:
Predavanja: 2 ped. uri
Seminarji: 4-16 ped. ur
(največ 8 na dan)
(1 ped. ura = 45 minut)

Cena: 
100 EUR na ped. uro
+ potni stroški predavatelja 

Število udeležencev:
Predavanja: ni omejitve
Seminarji: največ 30